В Европейски съюз 22 държави са приели по – ниска ДДС ставка за заведенията, като мярката е изцяло е съобразена със спецификата на бизнеса

ДДС

В Европейски съюз 22 държави са приели по – ниска ДДС ставка за заведенията, като мярката е изцяло е съобразена със спецификата на бизнеса, изразяващ се в стойността относно производството и реализация на единица продукт. Факт е, че за реализацията на 1000 лв. дневен оборот в заведение са необходими 10 души, а за 5000 лв. са нужни 50.

Ако мярката в ЕС бе въведена поради тази си специфика, то у нас изигра ролята си по – скоро при запазване на персонала, отколкото икономическата си такава.