За нас

Сдружение „Българска асоциация на заведенията“ (БАЗ) е независима неправителствена организация, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията е браншова организация. В нея членуват юридически лица, които управляват заведения за хранене и развлечения от цяла България. БАЗ не е обвързана и няма да се обвързва с политически структури или движения. През последните години са натрупани много проблеми, а и все по-често се правят промени в законодателството на България, които се приемат едностранно без да се отчита мнението на юридическите лица, работещи в този сектор на икономиката. Асоцциацията ще бъде организация, която ще предизвиква и участва в диалога с държавните институции, за да защитава бизнес интересите на своите членове. Това ще става със съгласието на членовете и в съответствие със законодателството на Република България.

 

 

Изпрати запитване

Нашите партньори

Организации, в които членуваме