Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Агенция за социално подпомагане публикува информация за месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение.

Критерии за отпускане на месечната целева помощ:

  • детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  • двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.
  • средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от  минималната работна заплата.

Всички условия по програмата вижте тук.