Туристическият бранш е твърдо против кандидатурата за министър на Зарица Динкова

Несъгласие с кандидатура

Конфедерацията на българския туристически бизнес и Алиансът на туристическата индустрия в България изразяват твърдото си несъгласие с обявената кандидатура за министър на туризма.

 

Държим да подчертаем, че нямаме нищо лично против госпожа Зарица Динкова. Но след заявката, че в правителството, което предстои да се гласува, ще влизат сериозни експерти сме категорични, че тя не е такъв в нашия бранш. Не сме съгласни и няма да подкрепим хора, които не разбират от материята, да оглавят висшата държавна институция, от която сме пряко зависими.
През последните дни българският туристически бранш проведе обстойни разговори относно бъдещето на сектора. Осъзнавайки напрегнатата обстановка, Мислим, че това би било в интерес на всички ни. Госпожа Зарица Динкова не е сред тях!

Българският туризъм не е част от Плана за възстановяване и развитие, страда от липса на кадри поради множеството рестрикции, на които беше подложен и очевидно е неглижиран от страна на държавата.
Не вярваме, че е полезно толкова важен отрасъл от българската икономика да се управлява от хора, на които нямаме довери и които са със съмнителна експертиза.

Категорични сме, че госпожа Зарица Динкова не е човекът, който може да ръководи бранша ни! Не поставяме под съмнение цялостната й компетентност, но виждаме, че тя няма такава в сектора ни.
В тези трудни времена е необходимо да се предприемат спешни мерки и няма време, който и да било да се учи наш гръб.
Надяваме се, че ще се преразгледа обявеното предложение за министър на туризма. В противен случай, ние заявяваме категорично, че няма да влизаме в отношения с министерството и ще защитим интересите си с всякакви разрешено от закона средства.

Настояваме за срещи с отговорните за управлението на държавата хора, каквито до момента не се състояха и за смяна предложения министър!

Членове на КБТБ са Българско конгресно бюро – БКБ“, Българска асоциация на заведенията, Сдружение на заведенията в България, Българска туристическа камара, Национален борд по туризъм.
Членове на АТИБ са Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), Асоциация на Екскурзоводите в България (АЕБ), Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия (АСЕТИ), Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Сдружение на туроператори и туристически агенции „Обединение Бъдеще за Туризма“ (ОБТ)

С УВАЖЕНИЕ:

Проф. Георги Рачев
Председател на Алианса на туристическата индустрия в България

Теодора Жилкова и Ричард Алибегов
Съпредседатели на Конфедерацията на българския туристически бизнес