Ричард Алибегов взе участие в заседанието на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов взе участие в заседанието на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество  за обсъждане и даване на становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Той изрази позиция, че в цяла Европа ДДС на доставките е еднакво и дори по-ниско от услугата в ресторанта.

"Предприетите до момента мерки помогнаха на около 70% от бранша ни да оцелее. Масовата практика в страните членки на ЕС е да не се прилага по-висока данъчна ставка при доставки на храни за вкъщи. Ресторантьорската услуга, независимо дали е предоставена на място или е предоставена за вкъщи, е услуга. Мястото на ползване на услугата от ресторантьора или предприятието за кетъринг не може да я определя веднъж като услуга и втори път като стока", заяви Алибегов.

Очаква се предложената промяна в закона да се разгледа на редовното заседание на Министерски съвет следващата сряда, след което да бъде внесена за разглеждане в Народното събрание.