Позиция на представителните туристически организации:в отговор на писмо на Министъра на туризма от 07.07.2023 г. за представяне на предложения

предложение
Получихме писмо от министерството на туризма, отговорихме така:
Позиция на представителните туристически организации:
Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация,
Национален Борд по Туризъм,
Българска Туристическа Камара,
Българско Конгресно Бюро,
Българска Асоциация на Заведенията ,
Сдружение на Заведенията в България,
Членовете на Алианса на Туристическата Индустрия и
Членовете на Конфедерацията на Българския Туристически Бизнес:
в отговор на писмо на Министъра на туризма от 07.07.2023 г. за представяне на предложения:
За първи път след създаването на Министерството на туризма през 2014 г. повече от един месец след избирането на редовното правителство от 49-ото НС министърът на туризма не е представил своя програма за управление, приоритети, политики и реформи за предстоящия мандат, както и екипа, с който има намерение да ги осъществи. Медийните изяви на министъра на туризма до този момент се ограничават с преразказ на прессъобщенията на други институции по отношение на чистотата на водата в Черно море.
Във връзка с поканата за представяне на предложения, както е посочено в писмото на министъра „краткосрочни (с времеви обхват 3 месеца) и средносрочни ( с времеви обхват до края на 2023 г.) реалистични приоритети с предложения за изпълнението им“ бихме искали да подчертаем, че програмата за работа на Министерството на туризма кореспондира пряко с бюджета за съответната година. Не ни е известно новият министър на туризма да е съумял да защити допълнителни средства за национален маркетинг и реклама в структурата на Законопроекта за държавния бюджет, който в момента е в процедура на приемане в Народното Събрание. В този смисъл изпращането на разнородни идеи и предложения от организации с различен характер и представителност е чиста загуба на време.
1.БХРА
2.НБТ
3.КБТБ
4. СЗБ
5.БАЗ
6. Конгресен център