Писмо до Столична община във връзка с искания на ресторантьорския и развлекателен бранш

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н БАРБАЛОВ,

Ресторантьорският и развлекателен бранш бе поставен в ситуация да поеме основната тежест на кризата, породена от COVID-19. Нашият сектор не е работил нормално и на пълен капацитет от началото на пандемията, но разходите ни се увеличават. Колегите ни от нощните заведения са затворени близо година, а останалите периодично затварят или работят с намален капацитет. Това доведе до огромни загуби и множество фалити. Персоналът вече възприема бранша като несигурен и се наблюдава огромен отлив на служители, които се пренасочват другаде.

С оглед на гореизложеното, се обръщаме към Вас с молба да предприемете нужните действия, които са изключително във вашия ресор, а именно:

  1. До края на 2021 г. таксите за тротоарно право за поставяне на маси пред заведенията да бъдат редуцирани с 50%.
  2. 2. Наемите на общински имоти, отдавани за предлагането на ресторантьорски услуги и нощни заведения, да бъдат редуцирани с 50% до края на 2021 г.
  3. 3. Да бъдат преразгледани таксите за битови отпадъци, като същите да бъдат намалени на 50% за периода, в който сме били затворени, както и за периодите, в които работим с намален капацитет.

Ние не бягаме от отговорност да поемем своята част от загубите, но апелираме Столична община да бъде солидарна с нас.

Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна в този изключително тежък за бранша ни момент.

Напомняме, че подобни искания отправихме през месец февруари 2021 г. с отворено писмо до Националното сдружение на общините в Република България, като вече има примери на общини, които откликнаха и ни подкрепиха.

 

За контакти:

Българска асоциация на заведенията

Ричард Алибегов