Новите измерения на Наредба н-18 – отлагане на наредбата

Темата за организационно-техническите аспекти на Наредба н-18, засегната в интервю на адв. Дио Господинов за ТВ Европа.

Какви са експертните коментари относно разработването на новата основа на Наредбата? Какви са основните правила, които да се спазят от държавата и от страна за бизнеса за постигане на оптимален текст, който да бъде приложен? Отговорите нна въпросите можете да чуете ето тук.