Дискусията за проблемите в Наредба Н-18

БАЗ представи своите точки, по които трябва да се разработи пътна карта с ясни срокове за цялостната преработка на Наредба Н-18. Това заявиха представителите на Асоциацията и респективно на бизнеса в България по време на дискусията от 10 февруари, в която взе участие и министъра на финансите Владислав Горанов.

Сред исканията на БАЗ е преструктуриране на Наредбата, като бяха предложени да се сформират три работни групи:

1. Информационна сигурност;

2. Приложение на Н-18;

3. Промени в ЗДДС.

Малкият и средният бизнес чрез представителите си по време на дискусията коментираха и участието и на други заинтересовани страни, за да не се затваря диалога. Експертните мнения по темата са ценни, за да бъде разработен ефективен механизъм за приложение на Наредба Н-18.

Отлагането на сроковете за влизане в действие на Наредбата не разрешава настоящите проблеми. Сроковете за приложимост могат да бъдат определени, след като се извършат всички нужни промени и се осигури необходимата софтуерна сигурност и свързаност между НАП и бизнеса.