ВАЖНО! Вижте как да кандидатствате и получите подкрепа от държавата за затворения си бизнес!?

Очаква се всеки момент да стартира подаването на заявления в Националната агенция по приходите (НАП) за отпускане на финансова помощ по програма "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки".
Предоставяме ви информацията, с която разполагаме до момента с уточнението, че програмата все още не е обявена официално, въпреки че беше представенa на брифинг.
Как ще се определя финансовата помощ?
Сумата ще се изчислява въз основа на процент от оборота (отчетените приходи на начислена база) на конкретните обекти, който е реализиран периода на 2019 г., съответстващ на периода, през който обектите са преустановили дейност през 2020 г. Ако обектите не са функционирали през 2019-а базата за определяне на помощта е оборотът за октомври 2020-а.
Процентът от оборота може да бъде 10 или 20% в зависимост от вида на извършваната дейност, като не е необходимо съфинансиране от страна на предприятията.
Предвижда се самите кандидати да посочват оборотите си (без включения ДДС). В тях ще попадат две категории приходи:
• отчетените на фискални устройства;
• банковите транзакции.
Техният сбор за въпросните дати ще бъде базата за изчисление на процента.
Кой какъв процент от оборота си ще получите?
Бенефициенти по програмата ще могат да бъдат микро, малки и средни предприятия с брой на служителите до 250, регистрирани преди 1 октомври 2020-а. Това включва юридическите лица и едноличните търговци.
Изключенията, които няма да имат право на обезщетение по тази програма са фирмите, които попадат в обхвата на програмата за "Развитие на селските райони" и предприятията от секторите рибарство и аквакултури, както и финансовият сектор, а също и хазартните компании и производителите на тютюн.
С 10% от оборота ще бъде подпомогната търговията на дребно в моловете, както и туристическите компании. Останалите засегнати предприятия попадат в групата за подпомагане с 20 процента.
Ако дейността на предприятието попада в ограничителните действия на първата заповед на министъра на здравеопазването (от 13 ноември 2020-а) приложимият период е 14 ноември - 30 ноември. В случай, че дейността попада в мерките от втората заповед (от 25 ноември 2020 г.) приложимият период е от 27 ноември до 31 януари 2021. А ако дейността на фирмите попада в обхвата и на двете заповеди, приложимият времеви период е от 14 ноември до 31.януари 2021 г.
Как се кандидатства за помощта?
Кандидатите ще могат да използват портала за електронни услуги на НАП (с въвеждане на електронен подпис и данните към него) и специално разработена за тази цел електронна услуга. След идентифициране в портала на НАП, заявленията ще бъдат автоматично прехвърляни към сайта на ИСУН (на него кандидатът ще попълва заявлението си).
Формулярът за кандидатстване е изключително опростен и се подава само по електронен път, в НАП. В него се съдържат данни единствено за кандидатстващото предприятие и обектите, които са засегнати от мерките и съответно техните обороти. В определени случаи, ако е необходимо към формуляра могат да се приложат и допълнителни документи в електронен вид.
Всяко предприятие ще може да кандидатства с един проект, който включва всички негови обекти, засегнати от временните ограничителни мерки.