Важни промени в Закона за бюджета на общественото осигуряване

На 16.06.2020 бе обнорадвана промяна в Закона за бюджета на общественото осигуряване, която пряко засяга хотелиерството и ресторантьорството. Осигурителният праг на част от персонала става 800 лева.

Повече информация