БАЗ и СЗБ търсят съдействие за спасението на сектор ресторантьорство и развлекателна индустрия

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯТА И СДРУЖЕНИЕТО НА ЗАВЕДЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ
ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Обръщаме се към Вас с молба за среща, на която да Ви запознаем с множеството проблеми, с които се сблъсква сектор ресторантьорство и развлекателната индустрия през последните повече от 2 години.
Вярваме, че ще откликнете на молбата ни, а в следващите редове все пак ще Ви представим в резюме трудностите, през които преминаваме.
Считаме за безспорен факта, че секторите хотелиерство, ресторантьорство и нощните заведения бяха най-сериозно засегнати от пандемията с COVID-19 и въведените ограничителни мерки за борба с нея. Нашият бранш претърпя огромни загуби, които достигнаха до 80% намаление на оборотите, след въвеждането на „зелените сертификати“ само за тесен кръг от дейности.
Над 35% от служителите ни напуснаха сектора и се ориентираха към работа в браншове, които не са толкова рискови и не са на „първа линия“ при въвеждането на каквито и да е мерки.
Към момента нашият сектор на практика не може да се възползва от никакви държавни мерки за подкрепа. Старите такива бяха видоизменени така, че ние да не можем да кандидатстваме по тях. Мярката 60/40, например, е неизползваема, защото 30 или 40% спад в оборота в сравнение с 2019 г., на практика означават фалит. И то в условията на чудовищна инфлация и повишаване на цените на ВСИЧКО. Реално най-засегнатият бизнес можеше да се възползва от тази мярка само след въвеждането на „зеления сертификат“, когато оборотите спаднаха с около 80%. Но ние от 2 години работим в условия на рестрикции или сме напълно затворени без да получаваме адекватна държавна подкрепа. Спадът с до 80% от оборота логично доведе до нова серия от фалити.
В момента вечерният час не е отпаднал за голяма част от България, а всички продължаваме да работим и с 50% от капацитета си.
Т.нар. нови мерки са под формата на кредити и то при условия, които не се различават от тези на търговските банки, а на моменти са дори по-лоши от тях. Отделен въпрос е, че търговските банки все по-рядко ни отпускат кредити, защото са наясно със заплахата от фалит, пред която всички сме поставени.
Сметките за ток се повишиха няколко пъти, но рекламираната от държавата подкрепа или закъснява, или не идва, а когато дойде, реалното й изражение не ни позволява дори да се доближим до сумите, които плащахме за съответните месеци на предходната година.
В тази тежка ситуация се стигна до абсурда Националната агенция за приходите да изисква възстановяване на получени до момента суми за подкрепа, и то раздадени по критерии, направени от самата нея. Ние сме съгласни, че ако някой е злоупотребил с получените средства, трябва да ги върне, но сме категорични, че в масовия случай това не е така. Но да се връщаме към създаването на критериите, да ги тълкуваме наново, след като фирмите вече са одобрени, както и да попадаме в междуинституционална бумащина, не считаме за редно. Както не считаме за редно да се пълни бюджетът с раздадените вече средства.
На всичко отгоре стартира разширение на „зелена“ и „синя“ зона в София, което също удари сериозно заведенията, които се намират на територията на районите, където това се случва.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Фалитите в туризма са ежедневни и хиляди загубиха бизнеса си и работните си места. Необходими са незабавни действия за минимизиране на щетите и спасението на бранша.
Във връзка с гореизложеното, молим за съдействие в комуникацията ни с правителството и отговорните институции, от които зависи решаването на множеството проблеми.
Вярваме, че ще се отзовете на молбата ни за среща и се надяваме да успеете да ни помогнете да постигнем реални резултати за спасяването на важен отрасъл от българската икономика, какъвто е нашият бранш.
С УВАЖЕНИЕ:
Емил Коларов
Председател на Сдружението на заведенията в България
Ричард Алибегов
Председател на Българската асоциация на заведенията