БАЗ и СЗБ: Българите можем да работим и да защитим държавата и интересите си

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България вярваме, че новите мерки, обявени от правителството ще бъдат в реална подкрепа за бранша и икономиката ни.
Колегите ни, които работят в сферата на развлекателния бранш и нощните заведения, до момента не получаваха никаква помощ, но сега могат да разчитат на реална подкрепа с намаляването на ДДС за бирата и слабоалкохолните напитки.
Това е отношение, което ние адмирираме и което ясно и целенасочено ни подкрепя. Но никой не е напълно доволен от всичко, което системата му предлага.
Ние, като работодатели и хора, които плащат данъци в България обаче смятаме, че условията, които получаваме за развитие на бизнеса си, не ни ограничават и не ни поставят в по-слаба позиция от конкурентите ни в другите държави.
Намираме се във важен за цялата световна икономика момент. Българските бизнесмени също изпитват трудности… Но именно сега е времето, в което заедно да покажем, че българският бизнес може да се справи с предизвикателствата и заедно със своите служители, да докаже, че е конкурентноспособен, на всякакви външни внушения!
Българите можем! Българите можем да защитим държавата си, бизнеса си, нашия туризъм и интересите на тези, които работят за развитието на вътрешния ни икономически продукт! Част от този продукт сме и ние – работодателите и служителите в развлекателния сектор.
Ние сме част от реалната пазарна икономика, контактуваме и се грижим за хората си и техните семейства. Ние не винаги готвим с пъдпъдъчи яйца и не смятаме, че тяхното разхищение е полезно за нашите съграждани, които изпитват недоимък в ежедневието си.
Ние искаме да работим, да храним семействата си и да развиваме държавата си! И призоваваме всички, които искат същото, да запретнат ръкави и да се трудим заедно за доброто на България! Моментът е труден, но от нас зависи да се справим с него и да докажем, че всичко зависи от нас…
Недоволство може да има, но е в нашите ръце да се преборим с проблемите и да защитаваме правата си… Работейки в името на бизнеса и собствените си успехи…

Председател СЗБ,                                                                                                                                      Председател на БАЗ,
Емил Коларов                                                                                                                                             Ричард Алибегов
(0887 23 50 64)                                                                                                                                            (0878 80 06 11)