Акценти от измененията в Закона за местните данъци и такси

Днес, в Народното събрание, се прие на първо гласуване изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, със следните акценти:
– Дава се възможност на Общинските съвети да освободят от такса за битови отпадъци лица,преустановили стопанската си дейност, в резултат на извънредното положение от 13.03.2020г.
– Отпадане на задължението за представяне в общината на удостоверение за разкомплектоване на дерегистрирано МПС.
– Срокът за подаване на декларация за туристически данък става 31 януари.
– При сделки с МПС, които веднъж са били регистрирани в страната, се изисква документ от общината за платен данък при придобиване на имущество, който се представя на службите по регистрация в МВР.