Новата Конфедерация в туризма ще участва в предизборната кампания

„Все повече се вижда, че заведенията за обществено хранене и развлечение имат място в икономиката на държавата. В тези заведения има много голям процент заети хора, съответно млади, които са оставени без право да упражняват професията си и са останали без доходи. Ние ще се борим хората, които са останали без работа да получат своите компенсанции. Светът вижда нещо невиждано досега и туризмът е затворил“, допълни Павлин Петров от БАЗ.

Статия от travelnews.bg