ЦЕЛИ

През последната година са иницирани промени в различни закони, които пряко засягат дейността на заведенията за хранене и развлечения. Голяма част от тези закони подтискат развитието на бизнеса и често противоречат на желанието за инвестиции и развитие на сектора.

Основните цели в работата на БАЗ са:

 • Иницииране на обществен дебат и законодателни промени, които да осигурят спокойно и регулирано развитие на бизнеса с правила, валидни за всички участици в бранша;
 • Защита на интересите на сектора;
 • Намаляване на възможността за създаване на корупционни механизми;
 • Намаляване на административната тежест за бизнеса;
 • Ограничаване на спекулациите за законността на субектите в бизнес средата;
 • Утвърждаване на добрата репутация на бранша;
 • Популяризиране на добри практики и постижения на специалисти от сектора;
 • Активно участие в процеса на вземане на решения в сектора (включване в Националния съвет по туризъм, обществени обсъждания и пр.);
 • Предприемане на мерки за преодоляване на кризата с кадри в сектора.

 

Работа и постигнати цели:

 • Постигнахме 9% ДДС за нашия сектор
 • Увеличаване на минималната работна заплата за служителите, заети в сектор ресторантьорство
 • Постигнахме ясни и точни указания кога да се прилага запечатване на търговски обекти от органи на НАП
 • Спряхме влизането в сила на Наредба Н-18 за
 • БАЗ участва в работни групи към НАП и  Столична Община
 • Промени в Закона за защита от шума:

Предложения на БАЗ за ЗИД на Закона за защита от шума

Становище на БАЗ относно Закона за защита от шума

Писмо на БАЗ до министъра на здравеопазването

 • Промени в Закона за здравеопазването, текстовете относно забраната за тютюнопушене в търговски обекти – ресторанти, барове, дискотеки и клубове:

Обединено становищена БАЗ за ЗИД на закона за здравето

 • Промени в Нардеба № 18 на Националната агенция за приходите:

Писмо до министъра на финансите относно Нардеба- 18

 • Таксите за авторски права на музикални изпълнения и отношенията с Музикаутор и Профон
 • Липсата на кадри – пречка за развитието на бизнеса