Туризмът все повече ще влиза в криза за хора, а професиите в бранша се движат в посока, в която ще бъдат затрити.

работа_обучение

Георги Ангелов, старши икономист, “Отворено общество”:

„Във времената на криза темата за връзката между бзинес, образование и посоката на оптмизация на същите, изглежда отвлечена тема, тъй като социалните проблеми изглеждат по-важни, а бизнесът лесно намираше кадри преди. Все повече се осъзнава обаче, че образованието е ключово както за развитието на бизнеса, така и за увеличаване на заетостта и доходите. Ако бизнесът се нуждае от инженери, а университетите произвеждат психолози, резултатът няма да е добър – нито бизнесът ще може да расте, нито завършилите ще получат добра работа и добър доход. Интересно е, кандидат-студентите започват да осъзнават това и има наченки на преориентиране към по-дефицитни и по-високоплатени специалности. Има стъпки в правилната посока, но са нужни допълнителни усилия от страна на университетите и от страна на държавата в тази посока, включително чрез финансирането. Остава обаче другият проблем и той е още по-сериозен – много деца отпадат още в основното и средното образование или не получават добро образование, което след това пречи на реалното им включване в пазара на труда. Огромен дял от безработните са именно хора без образование или без квалификация, а безработицата ражда бедност и социални проблеми. Това е порочен кръг, който може да се разбие именно чрез образованието. Тук е необходим комплексен подход – както повече средства, така и промени в структурите и стимулите, контрол върху качеството.“

От направеният анализ се вижда,  че туризмът все повече ще влиза в криза за хора, а професиите туризма се движат в посока в която ще бъдат затрити.
Време да се отвори дебат с научните среди, предприемачите и младежките организации на ниво Европейски съюз
В противен случай катастрофата няма да се предотврати.

И сега колеги,  повече от всякога ни трябва камара!

 

Павлин ПЕТРОВ 

 

Цялото интервю на Георги Ангелов пред  „Труд News“ може да прочетете тук