Такса „Разрешено тютюнопушене“ предлага Българската асоциация на заведенията

Българската асоциация на заведенията внесе официални становища в
Министерството на здравеопазването и в Народното събрание с предложение за
промяна на текстовете в Закона за здравеопазването, които се отнасят до забраната за
тютюнопушене в търговски обекти- барове, дискотеки, клубове и ресторанти.
Предложението е всяко заведение да определи дали в помещенията ще бъде разрешено
да се пуши или да не се пуши. Баровете, ресторантите или клубовете, които изберат да
допуснат пушене на цигари, ще трябва да плащат допълнителна такса. Това ще бъде
месечна или годишна вноска в специално обособен за целта държавен фонд. Всяко от
заведенията което е заплатило съответната сума ще обозначава със специален стикер,
че таксата е платена и клиентите имат възможност да пушат. Той ще се издава от
държавата и ще бъде залепен на видимо място на витрините на заведението.
Ако бъдат приети предложенията на Българската асоциация на заведенията в страната
ще има прости и изпълними правила за тютюнопушене в закрити помещения. Ще бъдат
премахнати корупционните практики и административната принуда, като в същото
време ще се осигури не малък приход в държавния бюджет. Предложението е таксата
да бъде годишна. Това ще бъде допълнителен и лесно събираем приход в държавната
хазна, който ще замени една трудно приложима забрана. Със събраните средства, които
ще бъдат от порядъка на милиони, могат да се подпомагат социално значими или
здравни дейности в нашата страна. Какъв ще бъде механизма за изразходването на
средствата ще определи Министерския съвет на Република България.
Не на последно място, ако бъдат приети предложените забележки, ще се гарантира
свободата на развитие на бизнеса.
Предложенията на Българската асоциация на заведенията включва също да не бъдат
въвеждани санкции, които предвиждат спирането и преустановяването на дейността на
заведения, запечатване на търговски обекти, въвеждането на прекомерно завишени
размери на глоби и имуществени санкции за нарушаване на забраната за
тютюнопушене. Предложенията в тази част целят превенция срещу корупционни и
недобросъвестни практики.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 854-01-38, в който се
регламентират правилата за тютюнопушенето е внесен от Христиан Митев и група
народни представители на 11 май 2018 г. В момента документът е предложен за
обществено обсъждане и Българската асоциация на заведенията използва
възможността, да представи своето становище.