СЗБ и БАЗ: 150+ ПОЧИНАЛИ НА ДЕН УСТРОЙВАТ ЩАБА!

1. Преди няколко дни попитахме представителите на бранша: "Какво трябва да се случи на 21.12.2020г." Ето ги и резултатите от анкетата с днешна дата. Както ясно се вижда, браншът е изключително разколебан в исканията си. Изглежда голяма част от него, е удовлетворен от предложените икономически мерки в помощ на бизнеса, а страхът от нарастващата пандемия най-вероятно също е изиграл решаваща роля при гласуването. Отчитаме и факта, че месецът, предхождащ затварянето беше изключително слаб и с намалени до 80% обороти за огромна част от заведенията.

2. Въпреки всичко, ние се противопоставяме на предложението на здравния министър за удължаване на забраната за работа до 31.01.2021г. още повече и без допълнително затягане на мерките, изразяващи се в затваряне на всички магазини, които не предлагат стоки от първа необходимост, но изглежда 150 и повече умрели на ден, устройват представителите на Щаба. Имитацията на мерки, дискриминационното отношение, лобистките решения, защитаващи много по-големи рискови сектори и удължаването на кризата ще бъде изцяло по тяхна вина и ние държим нашите поддръжници, членове и персонал да го знаят, както и обществото.
Настояваме като крайна мярка, в случай, че не се вслушат в доказателствата, че не заведенията са виновни за разпространението на вируса, да бъде взето решение за отваряне на заведенията от 18:00 часа на 31-и декември до 04:00 часа на 01-и януари 2021 година, с цел безпроблемно и БЕЗОПАСНО организиране посрещането на Новата 2021 Година, но при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, действащи преди забраната. Традиционното събиране на площадите тази година няма да го има, а всички тези хора ще бъдат затворени в домашни условия, без никаква дистанция, дезинфекция и вентилация на помещенията. Нелегалните събирания в различни търговски и нетърговски помещения, които така или иначе ще се случат, водят до много по-голям риск от заболяване.
3. Отчитаме решението за отварянето на ресторантите към хотелите като правилно, но то трябва да е само за изхранване на гостите им, без допускане на външни клиенти и без организирането на каквито и да е мероприятия в тях. Успех, колеги хотелиери!
4. Не на последно място, искаме да обърнем внимание, че в известна степен сме удовлетворени, че нашият глас беше чут и все пак затворените със заповед на министъра на здравеопазването бизнеси ще получат сравнително адекватна държавна подкрепа. След дълги преговори, в които активно участваха Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България, бе взето решение, че нашият бранш ще получи помощ в размер на 20% от оборота, изчислен на база на същия период през 2019. За дружества, учредени в края на 2019 или през 2020 размерът на помощите ще се определя на база на оборота от последния пълен месец, през който са работили.
Сега текат преговори относно помощта за служителите ни, която към момента е 24 лв. на ден и ние смятаме, че е крайно недостатъчна. Нашето настояване е от 1 януари 2021 г. тя да бъде в размер на 75% от възнаграждението им по трудов договор. Засега срещаме разбиране от Министерството на труда и социалната политика и вярваме, че ще успеем да се преборим и за тази помощ за персонала си. Успех на всички!