Ръководството на Българската асоциация на заведенията ще се срещне с предприемачи в Кърджали

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, съпредседателят Павлин Петров и членът на УС адв. Валентин Савов ще посетят Кърджали за среща с местните предприемачи и собственици на заведения за обществено хранене и развлечения.

Събитието ще се проведе на 02.11 2022г., от 13:00 ч., в голямата зала на Биснес инкубатора в гр.Кърджали и се организира от координатора на БАЗ за област Кърджали Кадир Мустафов.

По време на срещата ще бъде представена дейността Българска асоциация на заведенията и нейната структура, ще се представят законодателните инициативи, по които работи сдружението като данъчна ставка от 9% ДДС за заведенията, Закон за здравето, Закон за защита от шума в околната среда и др.; възможностите сектора да кандидатства по европейски проекти и други.