Подписване на договор за сътрудничество между Българската телеграфна агенция и Конфедерацията на българския туристически бизнес

В договорът за сътрудничество между Българска телеграфна агенция (БТА) и Конфедерация на българския туристически бизнес (КБТБ) включва седмично предоставяне на текст и видео от страна на КБТБ до БТА относно развитието на туристическия бранш в България. БТА ще съдейства на туристическия сектор при представянето на информация за туризма на българската аудитория.

Подписването на договорът за сътрудничество се случва в подходящ момент, точно преди началото на летния туристически сезон. Популяризирането на дейности, процеси и успехите на туристическия бизнес е важна предпоставка за развитие и увеличаване на посещенията.

Вижте видео от срещата, публикувано на сайта на БТА, ето тук.