От 1 януари 2021 г. подкрепата за персонала в нашия бранш ще бъде 75% от трудовия договор на съответния служител

Уважаеми колеги,
 
Бихме желали да ви уведомим, че след преговори между Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България с Министерството на труда и социалната политика, от 1 януари 2021 г., подкрепата за персонала в нашия бранш ще бъде 75% от трудовия договор на съответния
служител.