Нови промени, свързани с намалените ставки и срок за прилагането им

ддс 9
В намалената ставка на данъка по чл. 66а от ЗДДС за постоянно прилагане на ставката от 9% се въвеждат за книги – на физически носители и по електронен път, вестници и списания – на физически носители и по електронен път, бебешки храни и бебешки пелени по Приложение № 4 към ЗДДС.
Удължава се намалената ставка от 9 % за ресторантьорски и кетъринг услуги, обща туристическа услуга и услуга за използване на спортни съоръжения – § 15д, ал. 1 от ПЗРЗДДС – до 31.12.2023 г.