Наредба н-18 – спряна до постигане на консенсус

За да влезе в сила, Наредба №Н-18 ще бъде преработена до постигане на консенсус между двете страни – бизнеса и държавата.

Измененията няма да съществуват и сроковете отпадат, докато текстовете не се преработят и не се постигне желаното въздействие.

Повече по темата можете да видите тук.