Коя Партия ще спази частта от предизборната си програма, отнасяща се за бизнеса???

Предстои депутатите да гласуват Бюджет 2023г.
Коя Партия ще спази частта от Предизборната си Програма, отнасяща се за бизнеса???
ГЕРБ
Цялостна реформа за намаляване на административната и регулаторна тежест – премахване на 50 % от регулаторните режими в него. Оптимизиране на режимите, които ще продължат да действат.
ППДБ
Подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез подход, който осигурява широко покритие и равнопоставеност на всички стопански субекти и не затруднява работата на бизнеса;
Намаляване на административната тежест и опростяване на процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия;
ДПС
Бизнесът да определя икономическата политика
на държавата, а не обратното!
ВЪЗРАЖДАНЕ
Фокусиране приоритетно върху малките и средните предприятия и семейния бизнес, като се създаде система от данъчни, административни и други мерки за стимулиране на дейността им.
БСП
Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производители;
ИТН
Намаляване на бюрокрацията и на административното бреме.
Необходимо е тя да бъде реформирана така, че да работи в услуга на гражданите и предприемачите. На служителите в администрацията трябва да се осигури възможност за професионално развитие и адекватно възнаграждение. Държавният служител трябва да е компетентен, отговорен и със съзнанието, че работейки за обществото, работи и за себе си.
Предложения за бюджет 2023г. от съпредседателя на ПП Продължаваме Промяната и Министър на Финансите Асен Василев.