Какво се случва след допускането на посещения в заведенията на открито

В заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев са описани какви са условията, при които заведенията могат да отворят:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г.,  да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Българска асоциация на заведенията изрази своята позиция и искания чрез мнението на председателя си Ричард Алибегов, а именно:

  • намаляване на ДДС до 5%;
  • намаляване на разстоянието между масите в заведенията на открито от 2,5 на 1,5 метра;
  • по-обекчени условия за кандидатстване по мярката 60/40 и др.

Нашата позиция в интервю бе представена и в медиите:

ТВ Европа

Нова ТВ