Имаме решение на първа съдебна инстанция

Здравейте Колеги,
Преди две години от името на БАЗ и СЗБ и собствено име, обжалвахме (адв. Савов) заповедта на Министъра на здравеопазването, с която позволяваше на заведенията да работят само, ако целият персонал е ваксиниран на 100%, детските клубове не можеха да работят, преустановиха се конгресните мероприятия и т.н. След доста битки дори да ни разгледат жалбата, имаме решение на първа съдебна инстанция, с което се отменя Заповедта. Решението се обжалва от Министерството на здравеопазването на последна инстанция пред ВАС, от който очакваме справедливо решение в полза на законността.
Ще Ви информираме надлежно, а ако имате въпроси – адв. Валентин Савов (0886 354 656)