Декларация за подкрепа от сдружение „Асоциация на хореографите в България“