Декларация за подкрепа от Национална асоциация „ХоРеКа“