ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОТ Национален борд по туризъм

Благодарим, колеги!

"ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОТ Национален борд по туризъм
Във връзка с високата степен на несигурност за туристическия бизнес, Националният Борд по Туризъм изразява пълна съпричастност към притесненията и затрудненията на нашите партньори от ресторантьорския бранш - Българската Асоциация на Заведенията и Сдружението на Заведенията в
България.
Без съмнение липсата на предсказуемост относно предстоящите решения създава огромно напрежение за всички, както в професионален, така и в личен план.
В цялостната публична комуникация на НБТ досега ясно сме подчертавали подкрепата си към здравните власти и компетентните органи в усилията им за справяне с COVID-19, но също така обръщаме внимание и за необходимостта от
конкретни ангажименти за спасяване на бизнеса, тъй като различните мерки, които бяха предприети са в по-голямата си част социални и не особено логични и ефективни, в резултат на което нито "отворените" дейности от туристическия
сектор работят нормално, нито "затворените" биват адекватно компенсирани.
Този извод се налага още по-осезаемо за функционирането на градските хотели, новостартиралите през изминалата година хотели и ресторанти, както и към специфичните предпоставки за планиране и управление на конгресния туризъм.
В началото на 2021 г. е очевидно, че процесите, свързани с преодоляването на пандемията са все още несигурни, затова на дневен ред е формулирането на нов антикризисен план с ясни финансово-икономически параметри, насочени директно към инвеститорите и предприемачите."