БАН представи пред Консултативния съвет по туризъм изследване за нагласите и практиките в местата за настаняване и за хранене в условия на COVID-19

Българската академия на науките представи пред Консултативния съвет по туризъм, който се състоя онлайн днес под председателството на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова, изследването си „Нагласи и практики на местата за настаняване и местата за хранене и развлечения за преодоляване на последиците от COVID-19 и обществено мнение“.

Анализът на Института по философия и социология при БАН бе представен от неговия директор проф. Веселин Петров и от доц. Алексей Пампоров. Данните се отнасят за периода 25.09.2020-5.10.2020 г. въз основа на проведена анкета в 180 места за настаняване с 10 и повече легла и 180 места за хранене и развлечение.

Според общественото мнение и потребителите съществува махаловиден уикенд туризъм и краткотрайни почивки на близко разстояние (включително и при посещения в чужбина). Най-малко е одобрението към мерките, свързани с организираното посещение на големи групи чуждестранни туристи у нас.

Изводите и препоръките на разработката сочат, че бизнесът определя като най-ефективни мерките за  въвеждане на ваучерната система за почивки и потребността от квалификация и обучение на кадри за сектора.

Изводите бяха подкрепени от участниците в КС.