БАЗ участва в работната група на БСК относно Наредба -18

Българската стопанска камара бе домакин днес, 19 февруари 2019 г., на работна среща във
връзка с промените в Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства. В срещата взеха участие председателите на Българската асоциация
на заведенията- Ричард Алибегов и Павлин Павлов.

В обсъжданията участваха ръководители и експерти на браншови организации от различни
сектори на икономиката – Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер, Българска
петролна и газова асоциация, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация,
Конфедерация на автобусните превозвачи, Международна данъчна асоциация (IFA) и др.
Всички те приветстваха изразената в телевизионен ефир рано тази сутрин от страна на
Министъра на финансите готовност за отлагане на сроковете по приложение на Наредбата с 6
месеца. Заедно с това, представителите на бизнеса се обединиха около следните ключови
позиции и решения, които ще продължат да отстояват. Отлагането на срока за влизане в сила на
Наредба 18 не решава проблемите, които се съдържат в текстовете и които ще доведат до хаос в
малкия и среден бизнес и ще създадат корупционни механизми. Организациите са единодушни
в следното:
Самоцелната промяна на сроковете за прилагане на Наредба Н-18 не решава съществуващите
проблеми, ако своевременно не се пристъпи и към промяна и/или отмяна на конкретни текстове
в Наредбата, тъй като са рискови, противоречащи на законодателството и на установените
правни принципи, неприложими са и създават прекомерна административна тежест за бизнеса.
Наредба Н-18 в този й вид противоречи на националното и европейското законодателство,
както и на редица международни стандарти за информационна сигурност, поради което в срок
от две седмици ще бъдат внесени искове към компетентните институции – Европейска
комисия, Върховен административен съд и Комисия за защита на конкуренцията.
Наредба Н-18 създава прекомерна административна тежест за БЕЛИЯ бизнес и не допринася за
изсветляване на икономиката, както подвеждащо твърдят нейните автори. Белият бизнес очаква
да работи в бяла държава с ясна визия за развитието на икономиката.
Последствията от приложението на Наредбата в този й вид и в тези срокове ще бъдат за сметка
не само на икономическите оператори, но и за фиска, за потребителите, за цялото общество.
Наредба Н-18 поставя под сериозен риск националната сигурност и нормалното
функциониране на икономиката, тъй като могат да бъдат блокирани обекти от критичната
инфраструктура (вкл. лични лекари, фармацевти, доставка на горива за спешна помощ,
училища, болници и др.), а не е предвиден адекватен авариен режим, при който те да
продължат дейността си в случай на повреда или кибер атака към сървърите на НАП и/или към
мобилните оператори, както и в условията на липса на гаранции за сигурността на
информацията и отговорни лица.
Контактна група от страна на бизнес организациите ще представи тези и други аргументи пред
членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм при Народното събрание по
време на утрешното й заседание (14:00 ч., пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"), с
настояването за упражняване на ефективен парламентарен контрол върху работата на
Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

Бизнес организациите категорично не приемат обвиненията, че не са реагирали своевременно
относно проблемите в Наредба Н-18, и напомнят, че вече над една година се опитват да водят
ефективен диалог с представителите на НАП и МФ, вкл. предлагали са конкретни промени в
текстовете от Наредбата, без да срещнат нужното разбиране.
Бизнес организациите ще внесат отново официално конкретни предложения за промени в
текстовете на Наредбата, веднага след публикуване на обществено обсъждане на проект за
промени, обещан тази сутрин от министър Горанов. Съществуващите към бизнес
организациите три работни групи – „Електронно управление“, „Данъци и право“ и „Бизнес
процеси“, са на разположение за участие в експертните дискусии с МФ и НАП.