БАЗ и СЗБ: Практиката в страните от ЕС е да не се прилага по-висока данъчна ставка при доставки на храни за вкъщи

 

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България предлагат данъчната ставка при доставка на храна за вкъщи да бъде изравнена с тази на ресторантьорските и кетъринг услуги.
След извършена промяна в разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ се въведе прилагане на намалена данъчна ставка 9 на сто за сектор ресторантьорски услуги и кетъринг услуги, като чрез разписаната законова промяна се цели подпомагане на бранша за преодоляване на последиците от COVID 19 и запазване на работните места в сектора.
Така разписаните законови разпоредби изрично изключват прилагането на намалена данъчна ставка от 9 на сто при доставка на храна по домовете от ресторанти и ресторантьори, като законодателят приема, че при доставка на храна за вкъщи се извършва обикновена продажба на стоки, а не доставка на ресторантьорска услуга. По този начин законовите промени не могат да постигнат поставените цели и да изпълнят своето предназначение в цялост, тъй като законът не приема доставката на преработени храни по домовете за ресторантьорска услуга и за тях не може да се приложи намалена данъчна ставка. Предвид все по-натовареното и забързано ежедневие на хората през 21 век и напредването на технологиите, както и в условията на пандемия, делът на доставките на храни по домовете е завишен в пъти.
С приетите изрични забрани в ЗДДС за прилагането на намалена данъчна ставка при доставка на преработени храни за вкъщи, офиси и др., законодателят без обосновка е приел тази доставка за обикновена продажба на стока, а не за продажба на ресторантьорска услуга, каквато е в действителност.
При извършване на справка в европейското законодателство и в частност разпоредбите, касаещи прилагането на намалена данъчна ставка в сектор туризъм и по конкретно ресторантьорство се установява, че масовата практика в страните-членки на ЕС е да не се прилага по-висока данъчна ставка при доставки на храни за вкъщи. Тази услуга в общия случай се облага със същата данъчна ставка и дори в някои страни с по-ниска от тази, с която се облага ресторантьорския бранш като цяло. В Испания, Франция, Италия и Австрия – облагане с 10 на сто ДДС при доставка на храна и за консумация на място; Холандия – облагане с 9 на сто ДДС при доставка на храна и за консумация на място; Унгария – облагане с 5 на сто ДДС при доставка на храна и за консумация на място и т.н.
Европейската комисия е предвидила и че в условията на развиващите се дигитални пазари по-широк кръг от клиенти се възползват от доставката на храни от разстояние, посредством онлайн платформи и виртуални ресторантски менюта, като този вид доставки от разстояние са изключени от общите правила, които се прилагат от „Правилата за електронната търговия и продажбите от разстояние и извън търговския обект не обхващат трансакциите в следните области: храни и напитки, които се доставят редовно до дома или до работното място на клиент“.
По същност ресторантьорският продукт може да се определи като услуга, която се получава в резултат на човешкия труд и съвкупност от множество услуги, от който една малка част е приготвянето на храната. При доставка на тази храна до вкъщи тази съвкупност от елементи и човешки труд не е по-малка, а напротив – по-голяма.
По горе описаните мотиви се подкрепят и от Решение на Европейския съд от 10 март 2011 г., в което се казва, че „Относно ястия, доставяни по домовете от предприятия за кетъринг, следва да се посочи, че те се отличават от ястията, предлагани от щандове, от каравани за хранене и от кина по това, че като цяло не са резултат от стандартизирано приготвяне, а при тях предоставянето на услуги е застъпено в значително по-голяма степен и изискват повече работа и умения. Качеството на ястията, фантазията и начина на оформяне в този случай са елементи, които обикновено имат решаващо значение за клиента. Често клиентите имат възможност не само да съставят меню, но и да поръчват ястия по свое желание. Това измерение на услугата намира израз и в терминологията, доколкото в общоупотребяваният език по принцип се говори за „кетъринг услуги“, както и за „поръчани“, а не за „закупени“ ястия.
Предвид всички тези мотиви Българска асоциация на заведенията и Сдружението на заведеният в България предлага за ресторантьорски услуги, предоставяни от ресторантьори, категоризирани по закона за туризма, да се направят законови промени, с който доставчиците на ресторантьорска услуга да могат да прилагат намалена данъчна ставка за всички свои услуги, независимо от мястото на доставка на услугата.
Ресторантьорската услуга, независимо дали е предоставена на място или е предоставена за вкъщи, и в двата случая е услуга. Мястото на ползване на услугата от ресторантьора или предприятието за кетъринг, не може да я определя веднъж като услуга и втори път като стока.