БАЗ и СЗБ: Оцелелите в нашия бранш внасят повече ДДС в сравнение с 2019 г.

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България заявяват своето несъгласие с начина, по който се тълкуват в публичното пространство данни за намаление на внесения данък добавена стойност (ДДС) от нашия бранш за месеците юли и август 2020 г. и сравненията със същите месеци на 2019 г.

Данните, изнесени от Министерството на финансите следва да се анализират като се вземат предвид следните факти:

  • В следствие на предприетите в страната противоепидемични мерки във връзка с кризата от Ковид – 19 и страха на много хора от масови събирания, оборотите в заведенията са спаднали с около 45%.
  • Месеците юли и август 2019 година бяха едни от най-силните месеци в една изключително силна икономически година за секторите хотелиерство, рестораньорство и туризъм.
  • След изтичането на извънредното положение, независимо от отварянето на заведенията, те работят в условия на редица ограничения и на практика с намален на 50% капацитет заради отстоянието на маси, ограниченията в по-големи прояви и други.
  • Страната ни и към днешна дата се намира в извънредна епидемична обстановка, която е удължена до края на м. ноември.
  • По данни на НСИ спадът на чужденците, посещаващи страната ни с цел почивка през август 2020 г. е над 80%
  • В мярката 80/20 правителство взе решение допълнително да подпомогне ликвидността на фирмите като даде възможност да се кандидатства за финансова подкрепа само с декларирани като дължими данъци и осигуровки. Заплащането на тези данъци и осигуровки предстои да се извърши в следващите месеци.
  • Предварителните данни сочат около 1/3 фалирали търговски дружества в бранша ни.

При наличието на всички тези факти намираме за логично номиналната стойност на платеното ДДС за месеците юли и август на 2020 година да бъде по-ниска от тази за 2019 година. Когато се съберат всички гореизложени данни обаче става ясно, че останалите на пазара наши колеги са внесли повече, като процентно съотношение, в държавната хазна, в сравнение с миналата година.

Още веднъж искаме да подчертаем, че намаляването на ДДС в нашия бранш беше спасителна мярка за оцеляването на бизнеса и за запазване на десетки хиляди работни места.