БАЗ изпрати официално писмо с позицията си относно бъдещето на бизнеса следствие COVID-19 и взетите стриктни мерки за неразпространението на вируса

      ДО ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

ГОСПОДИН ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ ДО:

ГОСПОЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

 

ПИСМО

от

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП,

На първо място искаме да изразим нашата признателност към предприетите бързи и своевременни действия от държавните институции срещу разпространението на новия коронавирус в страната и поддържаната висока обществена информираност относно мерките по установяване и предотвратяване на заболяването. Считаме, че именно Вашата безпрецедентна социална ангажираност към опазването на здравето на българските граждани е истинската причина към момента заболяването все още да е ограничено в минимален национален мащаб.

За съжаление трябва да признаем, че макар и насочени към пълно изключване на всякакви рискове за здравето на гражданите, за бизнеса тези мерки и препоръки имат твърде висока цена. През последните дни в средствата за масова информация почти непрекъснато се излъчват и тиражират изявления на официални представители на властта, с които се призовават хората да избягват събирането на закрити места, като мярка срещу разпространението на новия коронавирус „COVID-19”.

Макар да вярваме, че не е нарочно целено, това се оказа напълно достатъчно, за да предизвика масов отлив на клиентите от заведенията за хранене и развлечение и да изправи пред банкрут цял един бранш, даващ работа на хиляди българи, който до момента успяваше някак да оцелее, въпреки всички икономически сътресения и законодателни експерименти през последните години.

Какво обаче можем да сторим ние и беше ли помислено за нашия бранш при всички тези публични изказвания ? Какво ще се случи със заплатите и осигуровките на хилядите наши служители, когато нямаме приходи, с които да ги заплатим? С какви средства ще платим наемите на обектите си и задълженията към нашите доставчици? Крайно време е да се осъзнае, че всички тези рестрикции поставят бизнеса ни в критична ситуация, която съвсем скоро ще ескалира и рефлектира не само върху нашия бранш, но също върху заетостта и доходите на хилядите работещи при нас и препитанието на техните семейства.

На всички ни е добре известно в каква екстремна ситуация е поставен целият свят. Настоящата криза е безпрецедентна в световен мащаб и поставя всички ни пред сериозно изпитание – Вас като държавници, които трябва да опазят живота и здравето на нацията, а всички нас — работодатели, търговци, собственици на бизнес, родители, граждани и хора поставя в изключително критична ситуация, поставяща под сериозно съмнение оцеляването на бизнеса ни, запазването на работните места, съдбите на хиляди хора и техните семейства.

Знаем, че в подобна ситуация определянето на приоритети е трудно и дори невъзможно. Подхождаме с разбиране и към предприетите от Вас действия относно налагането на забрана за струпване на хора с цел неразпространение на заразата.

Необходимо е обаче да се разбере, че цялата тази дейност и всички тези изявления са огромен бич върху бизнеса на България, и ще доведат до огромна рецесия, масови фалити, унищожаване на бизнеси и множество човешки драми. Без клиенти дейността ни не може да носи приходи, но в същото време задълженията ни като работодатели, наематели и търговци остават без ни най-малка промяна — продължаваме да дължим заплати, осигуровки, наеми, плащания към доставчици, а всяко едно просрочване ни  обременява допълнително с лихви и неустойки. Законът не се интересува от това, че дейността ни е парализирана поради изцяло независещи от нас причини дължащи се изцяло на предприетите държавни мерки срещу разпространение на заболяването. Освен, че не е справедливо и редно ние да понесем цялата  икономическата тежест и негативи от ситуацията, това също така е и невъзможно.

Вярваме, че държавните органи разполагат с нужния експертен капацитет, който разбира пазарните реалности и би следвало да е наясно, че няма да издържим още дълго. Липсата на приходи съвсем скоро ще доведе до масови фалити и верижна реакция със сериозни социални последици, която неминуемо ще повлече и други сектори в икономиката, освен ако не се предприемат спешни действия от страна на Държавата за налагане на мораториум върху заплащането на наеми, данъци, осигуровки, кредити и всички други текущи парични задължения от предприятията в бранша ни до отпадане на настоящата извънредна ситуация свързана с разпространение на коронавирус „COVID-19” на територията на България.

Подобни мерки целящи защита и опазване на бизнеса и семействата вече са предприети в други европейски държави, засегнати от заболяването, които обичайно сме свикнали да сочим за добър пример и да черпим опит от тях. В Италия вече е предприето намаляване на данъците и данъчен кредит за компании, отчитащи 25% спад на приходите, спиране на ипотечните плащания на домакинствата, мораториум върху вноски по кредити за компании и домакинства, както и отпускане на средства за доплащане на заплати за работници, изправени пред съкращения. В Англия също са намалени бизнес — тарифите за ресторанти и е отсрочено заплащането на дължимите данъци.

Ето защо днес се обръщаме се към Вас с апел да бъдат предприети незабавни действия за определяне на текущата ситуацията с коронавирус „COVID-19” като форсмажорна и извънредна, поставяща ни в положение на обективна невъзможност да изпълняваме задълженията си към нашите контрагенти и Държавата, както и да се регламентират по нормативен ред търговските взаимоотношения по отношение на невъзможността ни за извършване на плащанията – включително като се предвидят данъчни облекчения, отпускане на средства за доплащане на заплати, подпомагане за спиране и отсрочване на плащането на задълженията ни за данъци, такси, осигуровки, наеми и кредити до отпадане на обуславящата епидемиологична обстановка.

В случай, че не бъдат предприети предложените мерки, предприятията от бранша ни неминуемо ще се изпаднат неплатежоспособност, като всякакви съдебни дела за събиране на тези задълженията ще бъдат безрезултатни, поради липса на приходи и имущество, от което да се удовлетворят кредиторите.

Освен всичко друго, това ще доведе до верижна задлъжнялост и икономически колапс с крайно негативно социално отражение, съкращения на хиляди работни места и липса на приходи във фиска. С цел предотвратяване на този негативен развой на събитията, предлагаме да бъде сформирана работна група с участието на наши представители, за изработване   на нормативна уредба относно направените от нас предложения.

С уважение:

Председател на БАЗ

Ричард Алибегов